Verwijzing

Voor behandeling met dry Needling is geen verwijzing nodig.       

U kunt nu rechtstreeks naar de manueel therapeut.  Ook in verschillende andere landen is deze directe toegang al langer de gewone praktijk.

Bij twijfel over de indicatie kunt U de arts vragen om een √©√©nmalig consult (op verwijzing),  waarbij de therapeut de arts schriftelijk zal informeren over zijn / haar eventuele hulpmogelijkheden. De arts kan zo de diagnostiek van de therapeut gebruiken. Dit kan ook handige zijn bij een seconds opinion.

Twijfelt U niet, dan kunt u gewoon een afspraak maken met de, therapeut voor een screening met het doel na te gaan of U een met Dry Needling behandelbare indicatie heeft. Alleen met Uw goedvinden krijgt Uw huisarts hiervan altijd een bericht. Na de screening zal voor daadwerkelijke behandeling nog een intake en onderzoek volgen voor de behandeling kan beginnen. Screening is altijd verplicht om in behandeling te kunnen komen. Zonder screening kunt U alleen door de arts verwezen worden (Dit is wettelijk geregeld)

Ook na verwijzing door de arts is een intake en onderzoek altijd nodig om U gericht te kunnen behandelen.