Geschiedenis en achtergronden van Dry needling

 

Droge naaldtechnieken

 

Het gebruik van naalden om te prikkelen is vanuit China al duizenden jaren bekend. Dat de naald er toen toch wel anders uit zag en heel wat minder mogelijkheden had van de soepele zeer dunne stalen steriele wegwerpnaalden wordt vaak vergeten. De kennis van "duizenden" jaren klopt dus niet.

Over de oorsprong van het maken van wonden met een therapeutisch doel kunnen we slechts filosoferen.
Bekend is dat tatoeëringen in de prehistorie reeds bekend waren. 
Dit en
 “kleine”chirurgie, zoals het openen van abcessen zal zeker van belang voor de ontdekking zijn geweest.
Het aderlaten zoals ook in de westerse middeleeuwse geneeskunde gangbaar was zal ook een onderdeel van de ontwikkeling zijn geweest.      
Nevenstaand figuur geeft aderlatinglocaties aan in relatie tot de sterrenstanden (Europese middeleeuwen). Astrologie en geneeskunde is dus niet alleen iets van de Chinezen.

Het is zeer de vraag of het wel van belang is dat de huid wordt doorboord, of dat de plaats van de prikkeling alleen van belang is. Prikkelen met warmte lokale massage of later in de geschiedenis zelfs met elektrotherapie heeft een lange traditie in het verlichten en het tot verdwijnen brengen van klachten van het bewegingsapparaat. 

De naald had in de Chinese acupunctuur het doel de energie in het lichaam te reguleren. Het zou werken op holle kanalen waar de energie als door vaste banen van de planeten in het sterrenstelsel zijn verloop had. Net als water in leidingen dus.

Plaatsen aan het lichaam werden daardoor in “kaart” gebracht en volgens een ingewikkeld systeem op plaatsen van belang gedocumenteerd. 
Het behandelen heeft voor de leek wel wat weg van een combinatie van lichaams-astrologie met lichaams-astronomie. De energieën hadden net als de zwaartekracht van de planeten krachten op elkaar. De relaties van de energieën heten elementen. In de Traditionele Chinese Geneeskunde (TCM) zijn dit 5 elementen.

     Functioneel Pentagram (links)

Het belang van acupunctuur wordt nog al eens overgewaardeerd. In China is en was het slechts een onderdeel van de totale Traditionele Chinese Geneeskunde (TCM).
Acupunctuur kan echter zeker werkzaam zijn, en zelfs meer dan andere behandelvormen.
Het is daarom ook in de behandeling van veel bewegingsklachten en pijn een belangrijk onderdeel bij sommige klachten.
Het grote verschil tussen Dry Needling met de Chinese acupunctuur is de diagnostiek en de indicatiestelling.

Waar moet u de acupunctuur moet plaatsen? Om te beginnen is het relevant te weten dat acupunctuur niet door iedere acupuncturist op dezelfde wijze wordt gedaan. Natuurlijk komt dit door verschillen in opleidingen en ervaring, maar vooral door de verschillende vormen van acupunctuur. Hoewel het lijkt dat deze therapie duizenden jaren oud  en een samenhangend geheel is, is de werkelijkheid anders; De Traditionele Chinese Geneeskunde is in elkaar gezet in de Culturele Revolutie. Oude tradities die het imago zouden kunnen schaden zijn opzettelijk verwijderd. Oosterse tradities zaten vol met  sjamaan–achtige facetten die  ook in de middeleeuwen en later een rol speelden in Europa en elders in de wereld. Amuletten en tatoeages zijn een voorbeeld. Het is aardig te weten dat Japanners in de 17e eeuw nieuwe scholen ontwikkelden na hun contracten met Nederlanders in Deshima. Wanneer wij nu naar de kennis kijken van bijvoorbeeld prof. Tulp bekend van de anatomische les van Rembrandt (dus de Gouden Eeuw), dan wordt de Oosterse kennis wel twijfelachtig. Toch is in die tijd veel Nederlands kennis naar China geëxporteerd.  De reden dat tijdens de Culturele Revolutie de “Traditionele Chinese Geneeskunde” werd herontdekt, was dat artsen zonder al te veel opleiding veel mensen goedkoop zouden kunnen behandelen. Het is niet zelden dat in China na een “polsdiagnose” en het bekijken van de tong een uitspraak wordt gedaan over een “acupunctuurrecept”. Een Chinese acupuncturist ziet tientallen patiënten op een dag. Dit is dus bepaald niet een holistische benadering. Op basis van dezelfde diagnostiek kan ook een kruidenmengsel worden samengesteld. (Vroeger was de kruidentherapie gerelateerd aan een eigen “kruidendiagnostiek”, maar dat was tijdens de Culturele Revolutie even te moeilijk voor de nieuwe generatie artsen.). De Japanse acupunctuur is bijna verdwenen rond de negentiende eeuw als gevolg van de opkomende Westerse geneeskunde. In de dertiger jaren is er een nieuwe opbloei gekomen na bestudering van oude geschriften en hun interpretatie daarvan door enkele personen. De kruiden therapie is daar in het normale medicijnen pakket opgenomen nadat speciale artsen (Kampo) zich hierop hadden toegelegd. De Japanse acupuntuur staat op een minstens gelijk niveau met de Chinese.

De Westerse mens verwacht wel een holistische aanpak. Dat kan ook, echter dan zal dat tijd en inspanning van de behandelaar, dus van de behandeling kosten. Oosterse geneeswijzen bestaan uit, drie factoren die van belang zijn en voorkomen in Thailand, India, Tibet en China; nl. het lichaam, haar energie / drive / levenskracht en haar spirit als geheel. Deze spirit (Thais: Citta) gaat over de eigen geest / ziel (gevoel: emotie,intuïtie, geloof en spiritualiteit en de geest:intellect, veronderstellingen, denken, redeneren en leren). Deze drie factoren zijn onafscheidelijk  in het leven.  In het Oosten is er nooit onderscheid tussen lichaam en geest. U moet zich realiseren dat elk therapeutisch handelen altijd alle drie de factoren (dus inclusief de spirit) beïnvloedt. Deze visie is geheel afwijkend van de Westerse. Acupunctuur is dus ook voor alle geestelijke klachten en als U gelooft in effecten op Uw Karma, dan is ook hier een effect. Meditatieve technieken zijn zowel op de geest ( en spirit) als op het lichaam gericht. Energie als een gezondheid beïnvloedende kracht is een denkwijze die erg past bij de Chinese meridianen maar ook bij andere Oosterse geneeswijzen. Een Oosterse behandelaar werkt dan ook op energie zoals deze dit bij U zich uit in allerlei vormen. De therapeut pikt deze signalen op, maar hij/zij zelf is natuurlijk zelf ook een factor die bestaat uit lichaam, energie en geest. Intuïtie is een kwalijk woord in de “evidence based geneeskunde “ van vandaag. Toch zijn bevindingen als een eerste indruk, een levensverhaal en gedrag belangrijk. Onderzoek van bewegingen, lokale weefselspanning, soepelheid van de buik en reactiepatronen op aanraking gaan steeds zowel over lichaam, Uw gedrag als  over Uw spirit. Het middenrif (diafragma) is als spier uiterst nauw verbonden met Uw buik (vitale organen), Uw adem (levensenergie) en emoties (spirit). Oosterse geneeswijzen richten zich op de controle op en bevorderen van  iemand`s gezondheid. Hierdoor ontstaat een verbeterde kwaliteit van leven en harmonie en zichzelf en met anderen.

   Japanse acupunctuur meridiaan (links)  Thaise Sen (rechts)   

Bij de Dry Needling richt de behandeling zich primair op de pijnlijke spieren al worden Oosterse holistische invloeden niet geschuwd.
Er zijn specifieke kenmerken, welke kunnen bepalen of het therapeutisch gebruik van de naald zinvol is.
Dit zijn veelal gelokaliseerde drukpijnlijke gebieden met een specifieke pijnuitstraling. 
De spier moet daarbij een kenmerkende wijze reageren op druk, en de pijn mag op geen andere wijze kunnen worden opgewekt.
Soms doet er een patroon van spieren mee in het proces en deze moet worden opgezocht en ook worden behandeld. De menselijke geest werkt in patronen en niet in lossen spieren. U kunt de Chinese meridianen zien als een verzameling spierfuncties in een patroon.
Spiervezels komen door het aanprikken tot ontspanning en kunnen nu worden gerekt, en nu ook geleidelijk herstellen omdat de doorbloeding en vervolgens de  energiehuishouding in de cellen weer normaal wordt .
Een klein trauma van de spiervezel met de naaldenprik wordt gevolgd van het doorbreken van zijn gestoorde functie (lokale kramp). De oorzaak van de gestoorde spierfunctie is divers en vaak onbekend. Het therapeutisch trauma van de naald op het spierweefsel is geringer dan normale spierpijn die bv. na sport ontstaat. Een prik is dus onschuldig, en prikken wordt bij wijze van oefening zonder problemen gedaan op eigen gezonde collega`s.
Minder vaak gebruikte priktechnieken zijn die in peesaanhechtingen, kapselaanhechtingen, periost, pezen en de huid.
Bij chronische ontstekingen is het lichte trauma zoals die door de naald ontstaat soms voldoende om een normale genezing op te wekken. Dit komt omdat er dan normale genezingsprocessen gaan optreden t.g.v. weefsel prikkelstoffen en weefselhormonen. Deze lichaamseigen stoffen laten het lichaam een verbeterde reactie doen ontstaan, vergelijkbaar met normale wondgenezing. 
De huid en het periost kan ook als weefsel dienen van waaruit via demping van zenuwactiviteit elders pijn verminderd. Het wordt dan gebruikt om elders een positief effect te hebben.
Door verminderde pijn wordt het bewegen minder gehinderd en kan de beweging zichzelf herstellen.
Anatomische kennis en kennis van weefselreacties zijn belangrijk, omdat uiteraard niet overal straffeloos kan worden geprikt.
Het voordeel van de acupunctuurnaald in deze is dat door de scherpe punt en de uiterst geringe dikte van de naald weefsel niet echt beschadigt raakt.

Een echt ontstoken spier is  meer ontspannen om zo zichzelf te ontlasten zo blijkt uit recent onderzoek. Op dezelfde wijze kan de naaldreactie ook zorgen voor meer ontspanning in de spier en daardoor voor herstel. Veel miskende spierklachten hebben geen oorsprong in de spier zelf. Spieren hebben de gewoonte om bij  bij druk soms  op andere plaatsen pijn te geven.. Ook geven die spieren in andere spieren  een verhoogde elektrische activiteit (actie). Die "uitgebreide actie" treedt ook op wanneer een gewricht, zenuw of een andere structuur wordt geprikkeld. Spierreacties verlopen vaak in ketens. Op deze wijze zijn ook de Chinese "meridianen" te verklaren, al heeft hun ontstaan meer een geschiedenis van geesten en demonen. Zij  bestaan in de werkelijkheid  anatomisch niet, maar zij zijn vertegenwoordigers (gevolgen) van veel  voorkomende pijn en "actie" uitbreidingen in het zenuwstelsel. Daarom lijken zij "levend".

Ook het oor kan een plaats zijn voor naaldtherapie. Toch is ook hier veel onzin bedacht. Zo zou het lichaam als een "embryootje"  in het oor te lezen zijn. Met deze kennis van mini mensjes zou specifiek vanuit het oor het gehele lichaam en geest kunnen worden behandeld. Nu wordt een deel van het oor van zenuwen voorzien (de  hersenzenuw "Nervus vagus"), die ook organen van het hoofd t/m de buik voorziet. Therapeutische effecten bij aanprikken van het oor zijn dan ook deels gewoon sterke reflexen.

Reflexen gelden voor veel lichaamsfuncties en niet alleen de spieren. Ze kunnen  invloed hebben op eenzelfde been of arm.  Ook komen er relaties voor tussen arm ,been en het hoofd onderling. Veel functies vinden gelijk of juist tegengesteld aan de andere zijde voor. Sommige reflexen zijn simpel en primitief. Dit is afhankelijk van de plaats waar de reflex in het zenuwstelsel wordt verwerkt. Dat kan het ruggenmerg zijn, maar ook hoger in het zenuwstelsel. Reacties door deze reflexen kunnen feller worden wanneer bv. pijnprikkels lang een sterke invloed hebben gehad (sensibilisering). Relaties tussen klacht en behandelplaats verlopen vaak complex). Deze relaties zijn beschreven (bv. als "neurokinesiologie"). Zij kunnen relaties hebben met één ruggemergniveau (segmenten), of samenhangen in functionele bewegingsketens (spierketens of "anatomy trains"). Traditioneel komen combinaties en relaties ook voor  in de vijf elementen leer, meridiaantherapie (Japans) en de bijzondere meridianen. Sommige functionele relaties zijn weer vanuit de traditionele empirie beschreven. Zo zijn er natuurlijk orgaanklachten die invloed hebben op andere organen (o.a. door verspreide sensibilisatie, maar ook door opeenvolgende functie verstoringen zoals die kunnen optreden bij diabetes).  Het zenuwstelsel werkt het beste wanneer programma`s niet "vastlopen" en daarmee de "heelheid" of "interne balansen" verstoren. Littekens oppervlakkig of dieper zorgen voor de "vastlopen". Het aanprikken hiervan kan als een "reset" van een computer direct effect hebben. Een paar niet goed samenwerkende spiervezels kunnen ook als stoorder functioneren. Dat fenomeen kan ook optreden bv. na een verlamming t.g.v. een CVA waarbij de patiënt het oude spiergevoel van de beweging niet kan terugvinden. Het is ook mogelijk met moderne technieken (fMRI en experimenteel) prikken in het lichaam weer te lokaliseren in de hersenen.  Kleine trauma`s hebben soms grote gevolgen. Het complex regionaal pijn syndroom is daar een voorbeeld van. Toch kan forcering hierbij soms juist een herstel bevorderen zoals recent  door een Roemeens therapeut werd aangetoond. Elke in het lichaam binnenkomende prikkel kan U doen besluiten daar op te reageren. Dat kan bewust of onbewust, want je hoeft niet een (motorische) reactie of gedrag te geven. U kunt het ook ondergaan ("experience").  Het bewust ondergaan heeft hele specifieke effecten (en onbewust wellicht ook). Dit is de reden dat Oosterse therapieën ook in een spiritueel kader hebben met uitdrukkingen als  "Qi  en Prana".

Wonderen echter bestaan niet bij droge naald therapie. Het heeft echt geen zin diabetes ten gaan behandelen. Stoppen met roken als behandeldoelen zijn slechts psychotherapeutische neveneffecten die U echt zelf doet. De motivatie om acupunctuur te doen beloningsysteem in de hersenen helpen het niet rokengedrag te starten.  Zoals U inmiddels wel heeft begrepen is het placebo-effect en effecten van juist genoemd beloningssysteem een normaal onderdeel van de Oosterse geneeskunde.

Chinese meridianen zijn beschreven alsof het spoorlijnen op het lichaam zijn. Zij zijn echter niet meer dan kunstmatige anatomische hulplocaties zoals je ook meridianen en parallen op de wereldbol gebruikt. Zij zijn makkelijk om op te navigeren en vervolgens te prikken,  maar zeggen niets over waar op de wereldbol oorlog of rampen plaatsvinden. Rampen en oorlog houden zich niet aan soortgelijke kompassen. Tegen meridianen en parallellen  kun je niet botsen bij lopen in de vrije natuur alsof het telefoonpalen zijn. De oude meesters gebruiken hun verstand en emoties (intuïtie) , tradities en hun zintuigen.  Met de handen als zoekers lokaliseerden zij hun acupunctuur locaties. Het voelen van een abnormale mechanische weerstand in het weefsel (spier en ander weefsel) kan optreden wanneer bewegingspatronen waarbij "meridiaan-gelinkte"structuren onder spanning komen specifiek worden getest. Zo kan het nuttig zijn de relaties met de  meridianen te onderzoeken in bepaalde patronen. Dit is vooral de echte kunst van "naaldtechnieken". Hoe belangrijk het voelen is blijkt wel wanneer u beseft dat in Japan  40% van de acupuncturisten blind was!

Sensibilisering en de mate van alertheid (stress) met een geven op een zelfde prikkel verschillende reacties. Dosering van de prikkelsterkte en -duur zijn belangrijk. Er kunnen daarom vragen worden gesteld over reacties op warmte en kou of psychische gesteldheid. Het is te begrijpen dat in de Chinese acupunctuur vragen worden gesteld over dagritmes (biologische ritmes), dat de pols wordt gevoeld (hart, longen, conditie, circulatie) of dat er naar de mond en tong (reactie van het lichaam op infecties, schimmels, de staat van voeding en hydratie, etc.) wordt gekeken. De vochtigheid, kleur en de lichaamsgeur zijn alle van belang om inschattingen over zinvolle prikplaatsen en dosering te maken. De mogelijke veranderingen in transpiratie en doorbloeding hebben invloed op de elektrische geleiding (weerstand). Veranderingen in elektrische weerstandsmetingen geven "objectieve" gegevens bij de "elektro-acupunctuur-diagnostiek". Elektro-acupunctuur diagnostiek wordt door mij niet gebruikt. Er is in ieder geval geen stroom die door de meridianen loopt!              Ook gebruik ik de Akabane-techniek niet. Hierbij worden punten aan vingers en tenen onderzocht op hun reacties op warmte. Dit zou uitdrukking geven van energieniveau`s in de meridiaan.

De volgende vergelijking zou ik willen maken: Stel U wilt een uitspraak doen over “harmonie” in Uw huis. U heeft de volgende meetmogelijkheden: een watermeter, een lichtmeter, een geluidsmeter, een bewegingsmeter, een telefoonmeter, een inkomstenmeter, een boodschappenlijst en een TV-zenders-meter. Met deze waarden vergelijkt U heel Nederland op een gelijk moment. Dat is Uw ijkpunt. Met alle gegevens maken we vervolgens een theorie. Met de meetgegeven gaan we het huishouden bij U regelen. Dus een beetje minder water, een beetje meer telefoon, meer TV...…U begrijpt dat een dergelijke huishoudelijke regeling dus niet de "harmonie" zal geven waar u gelukkig van wordt.  ........geen metertjes dus....

De dosering van de naaldenprik is bij voorkeur opbouwend in sterkte in verloop van meerdere behandelingen. Ook diepe prikken zijn niet altijd nodig, vooral wanneer verwacht kan worden dat het therapeutisch effect via reflexen zal plaatsvinden. De naald komt dan alleen in de huid en niet dieper.  Iedere constitutie heeft zijn eigen therapeutische aanpak nodig. Ayurvedische principes (vata, pitha en kapha) kunnen een richtlijn geven. Uw aandacht voor wat er in het lichaam (Door U zelf in Uw gevoelde lichaam) gebeurt heeft grote gevolgen voor lichaam en geest en spirit. U moet zich “geraakt” voelen.

Prikken is niet erg pijnlijk. natuurlijk hangt dit af van de plaats, de manier van prikken en de dikte van de naald. De naald blijft soms even zitten, maar kan ook een herhaald aanprikken zijn met onmiddellijk verwijderen van de naald. Bij een lokale irritatie geeft dit de bij de originele klacht horende pijn ("dit is het" - "ashi"), maar er kan ook een uitstralingsgevoel ontstaan ("onzichtbare energie"- "Qi"). Niet alleen spieren zijn dus een doel. Ook het bindweefsel in de huid of onderhuid kan een signaal opprikken dat U “raakt”. Door draaien aan de naald ontstaat een kluwen van collagene vezels die tijdelijk vast gaan zitten (”plakken”) aan de naald. Deze rek van  collagene vezels geeft aan de zenuwen een scherpe prikkel die  veel weg heeft van de fascietechniek uit de bindweefselmassage.

Een bloedinkje komt zelden voor omdat na terugtrekken van de naald het weefsel zich sluit en omdat de acupunctuurnaald anders dan de injectienaald aan de punt geen snijvlak heeft, waardoor weefsel zou kunnen worden “doorgesneden” (zenuwen of bloedvaten). Een naald is zo dun, dat je ermee door een ballon kunt prikken zonder dat die leegloopt of knapt.

Het spreekt voor zichzelf dat naalden steriel dienen te zijn en dat er schoon wordt gewerkt. Risico`s voor AIDS-besmetting, maar vooral ook de nog besmettelijker hepatitis zijn een reden voor waakzaamheid. Een acupuncturist dient voor de hepatitis risico`s zelf ook gevaccineerd te zijn.
Myopain is een internationale organisatie van waaruit veel onderzoek wordt gedaan over effecten van droge naaldtechnieken.