De behandelmogelijkheden bij de fysiotherapeut

 

Behandelmogelijkheden kunnen per praktijk erg verschillen. In praktijken met veel verschillende therapeuten kunnen veel extra mogelijkheden ontstaan zoals bijvoorbeeld door aanwezige specialisaties.

In deze praktijk is de specialisatie de manuele therapie zoals deze internationaal wordt toegepast  (orthopedische manuele therapie). Verder is in deze praktijk ervaring sinds 1999 in het toepassen van dry needling, een westerse vorm van acupunctuur en nuad phaen boran, de Thaise fysiotherapie / manuele therapie, sinds 2008.

Klassiek in de fysiotherapie is de oefentherapie, de massage en de fysische therapie in engere zin. Echter taken zoals begeleiden, coachen, gesprekken over therapie en uw gezondheid en het signaleren van ander hulp behoevende problematiek behoren tot het vakgebied.

De fysiotherapie met zijn vele modaliteiten zoals in de begintijd van de fysiotherapie is zeker niet wat nog dagelijks wordt gebruikt. Vooral veel apparatuur staat tegenwoordig ver achter in de kasten......Reden: niet effectief.

Wat de fysiotherapeut doet:

Screening:  De fysiotherapeut screent cliënten via een gerichte anamnese, eventueel aangevuld met lichamelijk onderzoek, teneinde te besluiten of het gezondheidsprobleem binnen of buiten het beroepsdomein van de fysiotherapie valt.

Diagnostiek: De fysiotherapeut inventariseert en analyseert op methodische wijze het probleem met bewegen en relateert dit probleem aan de hulpvraag van de cliënt. 

Behandelen: De fysiotherapeut past de in samenspraak met de cliënt opgestelde behandelstrategie toe en voert op methodische wijze de in samenspraak met de cliënt.

Waar de behandeling uit bestaat:

Uit het formuleren van de fysiotherapeutische diagnose met daarna het maken van keuzen in het toepassen van begeleiden, oefenen, toepassen fysische therapie in engere zin (i.e.z.), toepassen van manuele verrichtingen.  

Kenmerkende indirect cliëntgebonden verrichtingen zijn het vastleggen en raadplegen van gegevens in het dossier, communiceren met anderen ten behoeve van de cliënt en bieden van steun aan naasten van de cliënt.

Fysiotherapie maakt gebruik van het toepassen van spierrekkingen, gewrichtsmobilisaties, spierkracht en spieruithoudingsvermogen verbeteren, stabilisatie en coördinatie oefeningen, houdingsoefeningen,ontspanningsoefeningen, ademhalingstechnieken, bewust bewegen, mindfulness, taping, verschillende trainingstherapiemethoden, massage in diverse vormen en fysische therapie zoals elektrotherapie. Het doel is om klachten op het gebied van houding en beweging op te heffen, te verbeteren of te stabiliseren.

In deze praktijk is de specialisatie de manuele therapie zoals deze internationaal wordt toegepast  (orthopedische manuele therapie) sinds 1992 ( www.ManueelTherapeutStiphout.nl ). Verder is er ervaring sinds 1999 in het toepassen van dry needling (Deze website), een westerse vorm van acupunctuur en nuad phaen boran, de Thaise fysiotherapie / manuele therapie sinds 2008 ( www.Nuadphaenboran.nl ).

Preventie en instructie zijn belangrijke onderdelen. Zo kunnen patiënten worden gecoacht om te leren leven met een beperking of geadviseerd worden hoe ze het werk weer kunnen hervatten. Door gerichte begeleiding leert u hoe lang en hoe zwaar u kunt bewegen en wat problemen veroorzaakt. Het stimuleren van verbetering van de leefstijl is een bewust doel.

De eerste behandeling bestaat vooral uit een vraaggesprek en onderzoek. De fysiotherapeut zal proberen de oorzaak van uw klachten te achterhalen. Voor het onderzoek is uw hulpvraag belangrijk, zodat u samen met uw fysiotherapeut duidelijke en haalbare doelen kunt bepalen).

 

© Arnold van Winkel